Kirjoittaja: Erkki Lähde

Erkki Lähde on metsämaatieteen ja metsänhoidon emeritusprofessori.

suomalainen metsä

Puupeltokasvatuksen pohjoiset mallimaat

Ruotsi ja Suomi markkinoivat maailmalla avohakkuumallia hyvänä metsänkasvatustapana, vaikka malli uhkaa metsien monimuotoisuutta. Lisäksi teollisuus ajaa puun käytön kasvua, vaikka bioenergian hiilidioksidipäästöt ovat suurempia kuin kivihiilen käytön.

Avohakkuulle parempi vaihtoehto

Lakialoite avohakkuiden lopettamiseksi valtion mailla luovutetaan tänään eduskunnalle. Metsän jatkuva kasvatus on nykykäytännön avohakkuuta ekologisempi ja taloudellisempi kasvatusmuoto. 

Scroll to Top