Kirjoittaja: Hanna Wass

Hanna Wass on yleisen valtio-opin dosentti ja 'Kansalaisuuden kuilut ja kuplat (BIBU)' -hankkeen tutkija Helsingin yliopistossa.

Kansalaisten aktiivisuustalkoot eivät ratkaise riskiyhteiskunnan ongelmia

Suomalaisessa nykykeskustelussa korostetaan yhä enemmän kansalaisten omaa aktiivisuutta. Demokratiatutkimuksen näkökulmasta ilmiö on kaksipiippuinen: kansalaisten aktiivisuus ja kokemus yhteiskunnallisesta osallisuudesta on tärkeä tavoite, mutta yksilön vastuun korostamiseen monimutkaisten riskien leimaamassa yhteiskunnassa liittyy monenlaisia ongelmia.  

Kenelle politiikan tutkimus kuuluu?

Miten poliittisiin päätöksentekoprosesseihin sisältyvät hiljaiset käytännöt ja kirjoittamattomat pelisäännöt avautuisivat paremmin tutkijoille? Entä kuinka päätöksentekijöiden ymmärrystä tieteellisen tiedon ja tutkimuksen sekä mahdollisuuksista että rajoitteista voitaisiin edistää?

Suomen syrjäytetyt nuoret syrjäytyneessä demokratiassa

Demokratian vahvuus punnitaan sen kyvyssä turvata yhdenvertaisen poliittisen osallisuuden edellytykset myös huono-osaisille nuorille. Tällä kriteerillä suomalainen demokratia näyttää vahvasti syrjäytyneeltä, mikä voi aiheuttaa monenlaisia uhkia sen kestävyydelle.

Soten hevoset ja kärryt

Sote-uudistuksessa on yhdistetty elementtejä, joita on lähes mahdotonta saada toimimaan yhdessä. Nyt sote näyttää jääneen panttivangiksi eri suuntiin vetävien hevosten kärryihin.

Äänekäs demokratia nujertaa hiljaisen vallankumouksen

Björn Wahlroos esittää pamfletissaan, että uusi perustuslaki on vaikeuttanut Suomen poliittisen järjestelmän toimintaa. Mikä sitten lisäisi politiikan liikkumavaraa ja edistäisi demokratian toteutumista?

Äkkiä tänä kesänä

Kesäkuu 2017 on ollut suomalaisen politiikan maineenhallinnan painajainen.

Vieritä ylös