Kirjoittaja: Heino Nyyssönen

Heino Nyyssönen on politiikan tutkija ja Turun yliopiston valtio-opin yliopistonlehtori. Hänen tutkimuksiinsa kuuluvat sekä kansainvälinen politiikka että historian käyttö erityisesti itäisessä Euroopassa.

Scroll to Top