Call for Papers: Historiatieteellinen aikakauskirja Lähde 2016 – Rajat

Vuonna 2016 aikakauskirja Lähteen teemana on Rajat. Toivomme raikkaita, rohkeita ja innovatiivisia näkökulmia rajan tematiikasta. Artikkelit voivat käsitellä rajaa ilmiönä, rajojen olemusta ja tarkoitusta, rajojen symboliikka tai rajojen rajallisuutta.

Rajat eivät ole vain karttaan piirrettyjä viivoja tai valtiollisen suvereniteetin määrittäjiä, ne voivat olla ihmisiä yhdistäviä ja jakavia fyysisiä tai mentaalisia tiloja, taloudellisia resursseja, taiteen ja tieteen innovaation lähteitä. Tai kenties jotain ihan muuta. Toivomme kattavaa, monipuolista ja tuoretta otetta rajaan.

Kirjoitusehdotus tulee jättää 15.1.2016 mennessä. Ehdotuksessa tulee olla tiivis, korkeintaan kahden liuskan mittainen abstrakti. Siitä tulee käydä ilmi artikkelin tavoitteet, aineisto, menetelmät ja keskeiset hypoteesit. Abstraktit tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen miika.raudaskoski@uef.fi mielellään PDF-muodossa.

Hyväksytystä abstraktista ilmoitetaan henkilökohtaisesti helmikuun puoliväliin mennessä. Hyväksyttyjen artikkelien deadline on 15.4.2016. Valmiit artikkelit lähetetään puolueettomille arvioitsijoille. Aikakauskirja julkaistaan loppuvuodesta 2016.

Lisätietoja julkaisusta, kirjoitusohjeista ja aiemmista numeroista löytyy osoitteesta www.lahde.info tai päätoimittaja Miika Raudaskoskelta sähköpostitse: miika.raudaskoski@uef.fi.

Tietoa aikakauskirja Lähteestä (ISSN 1795-035X)

Lähde on vuodesta 2004 lähtien ilmestynyt tieteellinen aikakauskirja. Julkaisu on painottunut historiatieteisiin, mutta otamme vastaan kirjoituksia myös muilta tieteenaloilta. Vuodesta 2006 alkaen Lähdettä on julkaistu vuosikirjana ja vuonna 2013 ilmestyi ensimmäinen vertaisarvioitu Lähde. Julkaisufoorumiluokituksemme on 1.

Lähteen lähtökohtana on tarkastella valittua teema-aluetta erilaisista näkökulmista. Aikakauskirjan tavoitteena on lisätä tieteidenvälistä vuoropuhelua sekä toimia laadukkaana julkaisualustana jatko-opiskelijoiden ja jo pidemmälle ehtineiden tutkijoiden artikkeleille. Kriittisen tieteellinen ja laadukas kirjoittaminen yhdistyy Lähteessä monipuoliseen taiteelliseen kuvitukseen.

Lehden aiempiin numeroihin voi tutustua kotisivuillamme www.lahde.info. Voit seurata meitä myös Twitterissä (@Journal_Lahde) ja Facebookissa.

*****************

Call for Papers: Historical-scientific journal Lähde 2016 – Borders, Boundaries, Frontiers

The theme for Lähde 2016 will be Borders, Boundaries and Frontiers. Articles may reflect borders as symbolic or concrete phenomena, the meanings and functions of borders, or borders from an ontological point of view.

Borders are not just cartographic or demarcating lines of sovereignty, but also places of encountering and separation. They are resources for trade and business, sources of innovation and inspiration – or maybe something completely different. We encourage fresh, unprejudiced and

innovative perspectives on the theme.

The deadline for abstracts is the 15th of January 2016. The proposal of an article to be published includes a short abstract (max. 2 pages) which includes the aims of the text, the research material and methods used as well as the main hypothesis. The abstract should be sent to the editor-in-chief Miika Raudaskoski (miika.raudaskoski@uef.fi). The .pdf file format is preferred.

We will inform authors personally if the abstract is accepted. The final deadline for accepted papers will be the 15th of April 2016. Articles will be sent for peer-review. The journal will be published towards the end of 2016.

For more information about the journal and further instructions, please do not hesitate to contact miika.raudaskoski@uef.fi or visit www.lahde.info.

About the journal Lähde (ISSN 1795-035X)

Lähde (The Source, Fons) is an annually published, peer-reviewed scientific journal established in 2004. It was founded by postgraduate students in History at Joensuu University, but the journal also publishes articles from other fields of study. Since 2006 Lähde has been issued annually and the first peer-reviewed number was published in 2013.

Lähde aims to strengthen multi- and interdisciplinary dialogue and offers opportunities for both postgraduate students and advanced researchers to publish their texts based around selected topics. In Lähde critical scientific writing is combined with first-rate illustration. Recent volumes have reflected themes such as immigration, conflicts, identity, and work.

You can find the themes and information on previous numbers of the journal from our website www.lahde.info. You can also find us on Twitter (@Journal_Lahde) and Facebook.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top