Kutsu työryhmäehdotuksille Politiikan tutkimuksen päiville 2016

Politiikan tutkimuksen päivillä 10.-11.3.2016 Helsingin yliopistolla pohditaan erityisesti tematiikkaa Muuttoliikeet, yhteisvastuu ja demokratian kestävyys. Ehdotukset työryhmistä voi lähettää päivien puheenjohtaja Hanna Wassille hanna.wass@helsinki.fi ja sihteeri Isak Ventolle isak.vento@helsinki.fi

Maailmanlaajuiset muuttoliikkeet ovat voimistuneet läpi 1900-luvun ja kehitys on vain kiihtynyt 2000-luvulla. Samanaikaisesti myös turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut. Tuoreen UNHCR:n (YK:n pakolaisjärjestön) selvityksen mukaan yli 59,5 miljoonaa ihmistä joutui vuonna 2014 pakenemaan kotimaastaan vainon, konfliktin, väkivallan tai ihmisoikeusrikkomusten vuoksi. Heidän osuutensa kasvoi 8,3 miljoonalla henkilöllä edellisestä vuodesta – enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Muuttoliikkeen ja pakolaisuuden problematiikka on vuoden 2016 Politiikan tutkimuksen päivien keskiössä. Aihetta pohditaan erityisesti demokratian kestävyyden kannalta. Kannustamme lähestymään tematiikkaa useasta eri näkökulmasta. Esimerkiksi miten viimeaikaiset ja tulevat muuttovirrat vaikuttavat Euroopan unioniin sekä kansallisen että globaalin tason päätöksentekoon? Millä tavoin tämä vaikuttaa käsitteellisestikin kansalaisuuteen, demokratiaan ja hallintaan? Missä määrin ja millä keinoin demokraattiset instituutiot kykenevät käsittelemään itsemääräämisoikeuden ja ihmisoikeuksien välistä jännitettä?

Entä millaisia liikkeitä on syntynyt haastamaan, uudelleenartikuloimaan ja puolustamaan demokratiaa? Mikä on populismin merkitys ja vetovoima aikakaudella, jota leimaavat samanaikaisesti massiivinen muuttoliike ja paine toteuttaa uusliberaalia talouspolitiikkaa? Kuinka länsimaisissa yhteiskunnissa yhä voimistuvaa rasismia voidaan torjua?

Lisäksi työn perässä saapuneiden maahanmuuttaneiden, pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kasvava osuus yhteiskunnassa peräänkuuluttaa edustuksellisen demokratian instituutioiden ketteryyttä mukautua muuttuviin olosuhteisiin. Kuinka hyvin muut kuin syntyperäiset kansalaiset voidaan integroida osaksi yhteiskuntaa niin taloudellisesti kuin poliittisestikin ja edistää aktiivisen kansalaisuuden muodostumista? Miten maahanmuutto vaikuttaa sukupuolten väliseen, sosiaaliseen ja poliittiseen tasa-arvoon?

Lopulta pohtimisen arvoista on maahanmuuton ja ilmastonmuutoksen välinen poliittinen yhteys. Kykenevätkö globaalit poliittiset rakenteet ja toimijat synnyttämään kestäviä ratkaisuja ilmastonmuutoksesta johtuvaan lisääntyvään muuttovirtaan? Pystymmekö siirtymään solidaarisuudesta kohti jaettua vastuuta?

Päivien pääpuhuja, professori Carl Henrik Knutsen (Oslon yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos) lähestyy näitä teemoja esityksessään otsikolla ”Democratic resiliency: What affects it, and how can we achieve it?”. Maailmanlaajuisen “Varieties of Democracy (V-DEM)” -projektin ohjausryhmän jäsenenä ja Scandinavian Political Studies -lehden päätoimittajana professori Knutsenilla on näköalapaikka pohjoismaalaiseen politiikan ja demokratian tutkimukseen.

Politiikan tutkimuksen päivien käytännön mukaisesti myös muut kuin päivien teemaan suoraan nivoutuvat työryhmät ovat lämpimästi tervetulleita.

Toivomme korkeintaan 500 sanan pituisia paneeliehdotuksia, josta käy ilmi paneelin tutkimusajatus ja siihen toivottavien artikkelikäsikirjoitusten lähestymistavat. Työryhmäehdotusten takaraja on 23.11.2015.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top