”Miksi ystäväni ei saa jäädä Suomeen, vaikka hän voi kuolla Irakissa?”

Kysy politiikasta on juttusarjamme, jossa tutkija vastaa esitettyihin kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen toimitus@politiikasta.fi

”Miksi ystäväni Ahmed ei saa jäädä Suomeen, vaikka hän voi kuolla Irakissa?”

Simon, 8

Oletan, että Ahmed on tullut Suomeen vanhempiensa kanssa ja haluaa asua heidän kanssaan.

Ulkomaalaisilla ihmisillä – aikuisilla ja lapsilla – ei ole joka suhteessa samanlaista asemaa täällä kuin Suomen omilla kansalaisilla. Heillä on kuitenkin myös monia samoja oikeuksia kuin meillä; niitä kutsutaan ihmisoikeuksiksi.  Esimerkiksi hengen suoja, uskonnon vapaus ja sananvapaus kuuluu jokaiselle Suomessa oleskelevalle.

Euroopan valtioista kotoisin olevilla on Suomessa paremmat oikeudet, jos kyseessä on Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen. Näillä valtioilla on monelta osin yhtenäinen lainsäädäntö ja siten myös oikeudet. Muista maista tulevat tarvitsevat Suomen viranomaisten antaman luvan, jonka perusteella he voivat oleskella Suomessa pitemmän ajan.

Ulkomaalaisen oikeudesta tulla Suomeen ja oleskella täällä säädetään eduskunnan hyväksymällä ulkomaalaislailla.  Sen mukaan ulkomaalaisia ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa toiseen maahan, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu.

Suomeen tulee nykyään paljon pakolaisia juuri Irakista. Tällä tarkoitetaan sitä, että he eivät ole kokeneet oloaan kotimaassa turvalliseksi vaan ovat paenneet kotimaastaan sotaa tai muuta väkivaltaa ja päätyneet esimerkiksi Suomeen.

Ulkomaalaislaki määrittelee, millä edellytyksillä pakolainen voi saada turvapaikan ja jäädä Suomeen. Jos Ahmedin perhe ei ole saanut laissa tarkoitettua turvapaikkaa Suomesta, nuo laissa mainitut perusteet eivät ole täyttyneet. Suomen laki takaa myös oikeuden hakea muutosta noita asioita käsittelevän viranomaisen eli Maahanmuuttoviraston päätökseen. Ahmedin perheen kohdalla päätös ei ole muuttunut, jos he ovat asian saattaneet tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Irakin osalta on olemassa ristiriitaista tietoa, onko sinne turvallista palauttaa Suomesta turvapaikkaa saamatta jääneitä. Virallisen kannan mukaan maa on heille turvallinen. Viranomaisten tulee palauttaa turvapaikkaa Suomessa vaille jääneet henkilöt sinne, vaikka nämä itse kokisivat sen uhkaavan heidän henkeään. Tämä on osa Suomen kunnioittamaa oikeusvaltioperiaatetta.

Ulkomaalaislain mukaan alle 18-vuotiaita lapsia koskevassa päätöksenteossa on kiinnitettävä huomiota lapsen etuun ja hänen kehitykseensä ja terveyteen liittyviin seikkoihin.  Ahmedin etu lienee kuitenkin, että hän asuu vanhempiensa kanssa.

OTT, VTM Liisa Nieminen on valtiosääntöoikeuden dosentti ja yliopistonlehtori Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa.

Kysy politiikasta on juttusarjamme, jossa tutkija vastaa esitettyihin kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen toimitus@politiikasta.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top