Kirjoittaja: Jani Marjanen

Jani Marjanen (FT, dos.) on poliittisen kielen historiaan erikoistunut historioitsija, joka työskentelee Helsingin yliopistossa.

Parlamentaarisen politiikan ajat

Aika on keskeisessä osassa poliittista argumentointia. Poliittisia kantoja muodostetaan, puolustetaan tai vastustetaan vetoamalla tulevaisuuden haasteisiin ja vaatimuksiin. Samalla poliitikot saattavat viitata menneisyyteen, perinteeseen tai aikaisempiin päätöksiin puolustaakseen nykytilaa tai osoittaakseen tarpeen muutokselle.

Kaksi miestä pelaa pesäpalloa vuonna 1933.

Kansallispelin politiikkaa

Tänä vuonna vietetään pesäpallon 100-vuotisjuhlaa muistamalla pelin ensimmäisten sääntöjen julkaisemista ja ensimmäisen kauden pelaamista. Se, miten pesäpallosta tehtiin kansallispeli ja miten kansallispelin asema ymmärretään tänään, kertoo kiinnostavalla tavalla siitä, miten kansakuntapuheen tulevaisuusorientaatio on muuttunut.

Miten lakkasimme olemasta entisiä ruotsalaisia?

Lentävällä lauseella ”Ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia” on keskeinen asema suomalaisessa historiatietoisuudessa. Fraasilla on kuitenkin oma historiansa, joka ei täysin vastaa yleistä käsitystä.

Scroll to Top