Presidentti Koivisto ja käänteiden vuodet

Mauno Koiviston poliittista perintöä tarkastelevassa Politiikasta-juttusarjassa pureudutaan Suomen tasavallan yhdeksännen presidentin käännekohtiin Suomen ulkopolitiikan ja kansainvälisen aseman näkökulmasta. Se  keskittyy erityisesti kylmän sodan päättymisen murrokseen sekä tähän liittyviin ulkopolitiikan erityiskysymyksiin, tapahtumiin ja päätöksiin, joita on tutkittu laajasti Suomen akatemian rahoittamassa ReImag-tutkimushankkeessa Helsingin, Turun ja Tampereen yliopistoissa.

Mauno Koivisto – idänkaupan sivustaseuraaja

Mauno Koiviston presidenttikaudella Suomen ja Neuvostoliiton välisen kahdenvälisen kaupan clearing-järjestelmä lakkautettiin ja Neuvostoliiton kauppa romahti. Miten presidentti Koivisto suhtautui idänkaupan murrokseen?

Koivisto, Pohjola ja ydinaseiden haaste

Ydinaseriisuntaan liittyvät kysymykset muodostivat yhden presidentti Koiviston ulkopolitiikan kulmakivistä. Ydinaseongelmaan suhtautumisen näkökulmasta Koiviston suurvaltalähtöisen politiikan rinnalla kulki myös vahva pohjoismaalainen painotus.

Mauno Koivisto – supervaltojen välinen sillanrakentaja

Mauno Koivisto ja George Bush jakoivat yhteisen näkemyksen Neuvostoliiton kehityksestä ja pitivät tärkeänä Gorbatšovin aseman tukemista. Molemmat suhtautuivat pidättyvästi Baltian maiden itsenäisyyspyrkimyksiin ja Boris Jeltsinin johtaman Venäjän nousuun.

Koivisto ja Kekkosen idänsuhteiden perintö

Haastavassa kansainvälispoliittisessa tilanteessa Koiviston menestykseksi idänpolitiikassa osoittautui tarkkaavainen liikkumatilan arviointi ja vastapuolen keskinäisten ristiriitojen ja sisäisen kaaoksen mahdollistama nokkela pelaaminen.

Scroll to Top