Haasteita hallituksesta

Uudessa juttusarjassa arvioidaan päättyvää hallituskautta tuloksellisuuden näkökulmasta.

Tilivelvollisuus kuuluu edustuksellisen demokratian keskeisiin periaatteisiin. Äänestäjällä on mahdollisuus vaalikauden päättyessä arvioida hallituksen onnistumista ja palkita tai rangaista vallankäyttäjiä tarpeen mukaan.

Hallituksen toimien arviointi on kuitenkin hankalaa Suomen poliittisessa järjestelmässä, jossa hallituskoalitio ja sen ohjelma rakentuvat monenlaisten kompromissien pohjalta. Tilannetta ei varsinaisesti ole helpottanut pitkään käytössä ollut tapa rakentaa hallitusohjelmista yksityiskohtainen tiekartta tulevalle neljälle vuodelle.

Juha Sipilän hallitus on ollut tässä suhteessa erilainen. Hallituksen kokoonpano oli monia edeltäjiään niukempi ja ideologisesti yhtenäisempi, mutta myös sen tavoitteenasettelu oli strategisen hallitusohjelman myötä aikaisempaa suorasukaisempaa. Tätä tehosti pääministerin usein esille nostama ”tulos tai ulos” -periaate.

Hallitus päätyi antamaan itse itselleen ”ulos”-arvion maaliskuun alussa sote-uudistuksen kariutumisen myötä. Samalla se kuitenkin painotti, että muissa keskeisissä tavoitteissa onnistuttiin.

Millaisia tavoitteita Sipilän hallitus asetti eri politiikkasektoreilla, miten kyseiset tavoitteet saavutettiin, mikä edisti tai haittasi niiden saavuttamista ja mitä tavoitteiden toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä seuraa?

Tässä juttusarjassa eri alojen asiantuntijat arvioivat päättyvää hallituskautta nimenomaisesti tuloksellisuuden näkökulmasta. Millaisia tavoitteita Sipilän hallitus asetti eri politiikkasektoreilla, miten kyseiset tavoitteet saavutettiin, mikä edisti tai haittasi niiden saavuttamista ja mitä tavoitteiden toteutumisesta tai toteutumatta jäämisestä seuraa?

Sarjan avaa Juri Mykkäsen katsaus, jossa hän pohtii strategisen hallitusohjelman merkitystä tulosvastuullisuuden näkökulmasta. Onko strateginen hallitusohjelma työkalu, joka piirtää hallituksen politiikan suuret linjat aikaisempaa terävämmin esiin ja sitä kautta myös edistää tilivelvollisuuden toteutumista?

Myöhemmin tarkastellaan hallituksen tuloksellisuutta EU-, tasa-arvo-, sote-, asunto-, talous-, ympäristö- ja ulkopolitiikan sekä valtiosääntöoikeuden valossa.

Haasteita hallituksesta -sarjan ovat toimittaneet Hanna Wass ja Juha Ylisalo. Siihen on kirjoittanut arvionsa kaksitoista omien alojensa keskeistä asiantuntijaa.

Hanna Wass on professori Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. VTT Juha Ylisalo on erikoistutkija Turun yliopistossa. 

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top