Politiikasta selkokielellä -sarja: Mitä politiikka on?


Oletko kiinnostunut politiikasta? Tässä tekstissä kerromme, mitä politiikka tarkoittaa, ja missä politiikkaa tehdään. Kerromme myös, millaista on politiikka demokraattisissa maissa.

Demokraattisessa maassa kansalaiset valitsevat ne henkilöt, jotka päättävät maan asioista. Lisäksi kansalaiset saavat itse osallistua politiikkaan.

Politiikkaan kuuluu monia asioita

Politiikan ydin on valtiovallan käyttö. Suomessa valtiovaltaa käyttävät kansanedustajat eduskunnassa, ministerit hallituksessa sekä presidentti. Siksi politiikan ytimessä on aina myös vaalit, joissa nämä henkilöt valitaan. 

Politiikassa säädetään lait, jaetaan valtion varat ja asetetaan verot. Lisäksi politiikassa päätetään, miten yhteistä omaisuuttaa käytetään. Politiikassa tehdään myös päätöksiä, jotka koskevat kansalaisten eläkkeitä ja tukia.   

Myös puolueet ovat tärkeä osa politiikkaa. Melkein kaikki ehdokkaat vaaleissa, kansanedustajat eduskunnassa ja ministerit hallituksessa kuuluvat johonkin puolueeseen. 

Politiikkaa tehdään monissa eri paikoissa

Kansalaisten vaaleissa valitsemat henkilöt eli poliitikot tekevät politiikkaa monissa eri paikoissa. He tekevät sitä esimerkiksi eduskunnassa, kuntien valtuustoissa ja Europarlamentissa.

Eduskunnassa poliitikot päättävät Suomen asioista. He päättävät esimerkiksi Suomen lait.

Kuntien valtuustoissa poliitikot päättävät kunnan asioista. He päättävät esimerkiksi kunnan taloudesta, kouluista ja kirjastosta.

Europarlamentissa poliitikot päättävät esimerkiksi Euroopan Unionin eli EU:n taloudesta.

Myös valtiot tekevät politiikkaa yhdessä. Ne tekevät sitä esimerkiksi erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä kuten YK:ssa.

Politiikkaa tehdään myös yhteisöissä. Yhteisöjä ovat esimerkiksi ammattiliitot ja suuret yritykset, joilla on muitakin tavoitteita kuin politiikka. Ammattiliitoilla on esimerkiksi tavoitteena saada paremmat työolot ja palkat työntekijöille. Yrityksillä on tavoitteena tuottaa rahaa yrityksen omistajille.

Politiikassa neuvotellaan asioista

Politiikassa on aina mukana useita ihmisiä, eikä politiikkaa voi kukaan tehdä täysin yksin. 

Politiikassa ihmiset neuvottelevat ja sopivat erimielisyyksistä. Politiikka on tärkeää, koska sen avulla ihmiset pääsevät usein sopuun asioista, vaikka he ovat eri mieltä. 

On myös niin, että kaikki ihmiset eivät voi osallistua päätöksentekoon, vaikka asia koskee heitä. Näin on esimerkiksi silloin, kun päätetään asioista, jotka koskevat tulevia sukupolvia.

Politiikassa päätetään asioista, joihin on harvoin yhtä oikeaa ratkaisua. Politiikassa tärkeä kysymys onkin, onko vallankäyttö perusteltu oikein, ja onko se reilua kaikille.   

Demokraattisissa maissa kansalaiset saavat osallistua politiikkaan

Demokraattisissa maissa kansalaiset saavat osallistua maan politiikkaan. Siksi näissä maissa monet kansalaiset hyväksyvät suurimman osan päätöksistä, vaikka he eivät pidä kaikista päätöksistä. Jos kansalaiset eivät ole tyytyväisiä päätöksiin, he voivat hakea muutosta politiikan kautta. He voivat esimerkiksi liittyä puolueen jäseneksi tai osallistua mielenosoitukseen.

Demokraattisissa maissa politiikkaan kuuluu se, että kansalaiset saavat valita hallitsijat vaaleissa. Kansalaiset saavat myös valvoa ja arvostella hallitsijoita.

Politiikkaa on myös niissä maissa, joissa ei järjestetä aitoja vaaleja. Aidot vaalit ovat vaalit, joissa kuka tahansa ehdokas voi voittaa tai hävitä. Se tarkoittaa, että myös ne ehdokkaat voivat hävitä, jotka ovat vallassa sillä hetkellä. Jos maassa ei järjestetä aitoja vaaleja, silloin vain ne ehdokkaat voittavat, jotka ovat jo vallassa.

Jos maassa ei järjestetä aitoja vaaleja, silloin maan politiikka on harvainvaltaista hallitsemista. Se tarkoittaa, että näissä maissa kansalaiset eivät voi olla mukana politiikassa. Heidän täytyy vain totella hallitsijoita. Jos he arvostelevat maan hallitsijoita, heitä rangaistaan. 

Myös arkinen teko voi olla politiikkaa

Kenen tahansa ihmisen arjen teko voi olla osa politiikkaa. Kun ihminen allekirjoittaa kansalaisaloitteen, kuuluu johonkin yhdistykseen tai kertoo mielipiteensä netissä, se on politiikkaa.

On vaikea erottaa toisistaan julkinen vallankäyttö ja yksityisen ihmisen vallankäyttö. Mistä tahansa asiasta voi tulla politiikkaa, jos siitä tehdään poliittinen kysymys. Esimerkiksi ihmisen ruokaan liittyy poliittisia valintoja. Kun ihminen valitsee, syökö hän liharuokaa vai kasvisruokaa, hänen valintansa on poliittinen teko. Myös ihmisten ostoksiin liittyy poliittisia valintoja. Kun ihminen valitsee, ostaako hän käytettyjä vai uusia vaatteita, hänen valintansa on poliittinen teko.

Tekstin on kirjoittanut Kimmo Makkonen, joka on väitöskirjatutkija Turun yliopistossa, valtio-opin oppiaineessa.

Selkomukautuksen teki Sanna-Leena Knuuttila.

Tämä teksti on saanut Selkokeskuksen myöntämän selkotunnuksen. Teksti on uudelleen selkomukautettu versio Kimmo Makkosen artikkelista, josta on aiemmin julkaistu selkokielellä kirjoitettu versio tammikuussa 2023.

Artikkelikuva: Alexander / Pixabay

Selkotunnus

1 ajatus aiheesta “Politiikasta selkokielellä -sarja: Mitä politiikka on?”

  1. Paluuviite: Politiikasta selkokielellä: Mitä politiikka on? – Politiikasta

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Scroll to Top