demokratia

Demokratia on kansanvaltaa, mutta miten se toimii ja millaisia merkityksiä sille annetaan?

Arvio: Kansanvallan ylätason remonttia

Liisa Hyssälä ja Jouni Backman ovat Sitran kutsumina vanhempina neuvonantajina valmistaneet raportin maamme edustuksellisen demokratian rakenteiden ja toimintatapojen uudistamisesta. Kansanvallan peruskorjaus -nimisen raportin fokus kohdistuu valtiosektorin päätöksentekoon. [Lue lisää]

Den ideala demokratin – ett medborgarperspektiv

Den politiska eliten och forskare har genom tiderna försökt formulera en ideal demokrati. Däremot har medborgarnas syn på hur man bäst styr samhället länge förbisetts. En ny forskningsansats ställer frågan till medborgarna – och får genomtänkta svar som kan belysa hur demokratin ser ut i framtiden. [Lue lisää]
1 2 3 4 9