Tutkimus

Politiikasta.fi julkaisee analyyseja myös politiikan tutkimuksesta tieteenalana.

Hei, kuka puhuu?

”Osaammeko kommunikoida tutkimustuloksiamme ja yleistä tietopääomaamme siten, että näyttäydymme ymmärrettävänä ja kiinnostavana keskustelukumppanina yhteiskunnan eri toimijoille?”

Scroll to Top