Tutkimus

Politiikasta.fi julkaisee analyyseja myös politiikan tutkimuksesta tieteenalana.

Politiikan tutkijoiden nauhurit ja laskimet

Lukuaika: 6 min. Jalkautuminen eduskuntaan nauhurin kanssa avaa uusia horisontteja politiikan käytäntöihin, perinteisiin, uskomuksiin ja dilemmoihin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että muut laadulliset tai määrälliset menetelmät pitäisi jättää vähemmälle huomiolle. [Lue lisää]

Politiikka ei avaudu laskimella

Lukuaika: 6 min. Näyttää siltä, että osalta politiikan tutkijoista puuttuu ymmärrys siitä, millaiset tekijät päätöksiin vaikuttavat ja mitä näissä prosesseissa syntyvistä dokumenteista voidaan päätellä. [Lue lisää]
1 2 3 4 5