Kirjoittaja: Anitta Kynsilehto

YTT, dosentti Anitta Kynsilehto on yliopistotutkija Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus Taprissa.

Karttapallo, jossa näkyvissä Länsi-Afrikka

Afrikan vallankaappausvyöhyke 2: Kansainvälisten instituutioiden heikkous ja ihmisten liikkuvuuden välineellistäminen osana kolonialismin jatkumoa

Yhteiskunnalliset ongelmat vaikuttavat Länsi-Afrikan sotilasvallankumousaaltoon. Heikot kansainväliset ja alueelliset instituutiot, valtioiden rajat ylittävät ilmiöt ja pyrkimykset hallinnoida niitä haastavat valtaapitäviä ja vaikeuttavat ongelmien ratkaisua oikeudenmukaisesti ja rauhanomaisesti.

Afrikan vallankaappausvyöhyke 2: Kansainvälisten instituutioiden heikkous ja ihmisten liikkuvuuden välineellistäminen osana kolonialismin jatkumoa Lue lisää »

Kirja-arvio: Banda Acehin arki muodollisen rauhanprosessin jälkeen

Kirja on monipuolinen avaus arjen rauhan kriittiseen tutkimukseen tilanteessa, jossa media- ja rahoittajahuomio on jo siirtynyt muualle. Teos myös avaa etnografista tutkimusta tavalla, joka kyseenalaistaa osittain luonnontiedemalliin edelleen nojaavaa oletusta tutkimuksen tekemisestä muusta maailmasta irrallisena toimintana.

Kirja-arvio: Banda Acehin arki muodollisen rauhanprosessin jälkeen Lue lisää »

Scroll to Top