Katse rajaan ja yli rajojen

Katse rajaan ja yli rajojen on vuoden 2018 aikana julkaistava kirjoitussarja, jossa GLASE-hankkeen tutkijat avaavat näkökulmia globaaliin turvallisuuteen, rajoihin, maahanmuutto- ja integraatiopolitiikkaan, yhteiskunnan eheyteen ja hyvinvointivaltioon.

GLASE-hankkeessa pohditaan erilaisia rajoja, rajojen monikerroksellisuutta, eri ulottuvuuksia ja merkityksiä – siis laajasta näkökulmasta turvallisuutta ja valtioiden muuttuvia rooleja turvallisuuden tuottamisessa. Turvallisuutta ei käsitetä vain turvallisuus- ja geopolitiikkana, vaan myös sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden yhä tiiviimmän yhteenkietoutumisen näkökulmasta.

Niin hankkeessa kuin kirjoitussarjassakin kysytään, kenen turvallisuudesta tai turvattomuudesta on kyse, ja nähdään turvallisuus myös yhteiskuntien eheytenä sekä arjen turvallisuuden näkökulmasta. Kiinnostusta on myös uhkakuviin ja erilaisiin uhkakäsityksiin.

Ihmisoikeusminimalismi ja poliittinen tahto erottaa perheitä

Lainsäätäjän tavoitteena ei ole enää pitkään aikaan ollut perheenyhdistämisen mahdollistaminen tai helpottaminen vaan pikemminkin mahdollisimman rajoittava lainsäädäntö, joka vielä nipin napin mukailisi ihmisoikeusvelvoitteita.

Ihmisoikeusminimalismi ja poliittinen tahto erottaa perheitä Lue lisää »

Scroll to Top