Katse rajaan ja yli rajojen

Katse rajaan ja yli rajojen on vuoden 2018 aikana julkaistava kirjoitussarja, jossa GLASE-hankkeen tutkijat avaavat näkökulmia globaaliin turvallisuuteen, rajoihin, maahanmuutto- ja integraatiopolitiikkaan, yhteiskunnan eheyteen ja hyvinvointivaltioon.

GLASE-hankkeessa pohditaan erilaisia rajoja, rajojen monikerroksellisuutta, eri ulottuvuuksia ja merkityksiä – siis laajasta näkökulmasta turvallisuutta ja valtioiden muuttuvia rooleja turvallisuuden tuottamisessa. Turvallisuutta ei käsitetä vain turvallisuus- ja geopolitiikkana, vaan myös sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden yhä tiiviimmän yhteenkietoutumisen näkökulmasta.

Niin hankkeessa kuin kirjoitussarjassakin kysytään, kenen turvallisuudesta tai turvattomuudesta on kyse, ja nähdään turvallisuus myös yhteiskuntien eheytenä sekä arjen turvallisuuden näkökulmasta. Kiinnostusta on myös uhkakuviin ja erilaisiin uhkakäsityksiin.

Mitä tehdä, kun iskulauseet vaimenevat?

Keväällä 2017 Venäjällä ja Valko-Venäjällä nähtiin useita maan hallintoa vastustaneita mielenosoituksia. Yhteistä niillä tuntuu olevan vallanpitäjien haluttomuus vastata mielenosoittajien huolenaiheisiin muuten kuin voimakeinoin.

Aluksi: Katse rajaan ja yli rajojen

Uudessa Katse rajaan ja yli rajojen -kirjoitussarjassa käsitellään erilaisia rajoja ja niiden monikerroksellisuutta, ulottuvuuksia ja merkityksiä: globaalia turvallisuutta, maahanmuutto- ja integraatiopolitiikkaa, yhteiskunnan eheyttä ja hyvinvointivaltiota.

Scroll to Top