haavoittuvuus

Haavoittuvuuden narratiivista

Puheella haavoittuvuudesta pyritään tekemään näkyväksi muutoin helposti piiloon jäävää syrjäytymistä. Samalla saatetaan toisintaa stereotyyppistä ajattelutapaa vähemmistöistä.

Onnellisuuden ja haavoittuvuuden politiikat

Onnellisuuden tavoittelu on ymmärrettävää. Positiivinen psykologia ja sen tuottama onnellisuuden eetos puhuvat houkuttelevalla kielellä. Kääntöpuolena laajemmat yhteiskunnalliset ongelmat uhkaavat typistyä esimerkiksi yksilön huonoon itsetuntoon tai mielenterveysongelmiin.

Scroll to Top