Antti Hautamäen julkaisuja yliopistokysymyksestä

 • ”Palveleva korkeakoululaitos”, Tiedepolitiikka 2/1989, s. 36–37.
 • ”Yliopistojärjestelmä on kriisissä – sittenkin, Koulutusjärjestelmä reformin tarpeessa”. Aikuiskasvatus 1/2005. s. 67-69.
 • ”Yliopistot uudessa innovaatioekologiassa”, teoksessa Itkonen Maija (toim.), Matkalla innovaatioyliopistoon – Tieteidenvälisen yhteistyön mahdollisuuksia luotaamassa. Teknillinen korkeakoulu ja Teknologiateollisuus ry, Helsinki 2006, s. 38–39.
 • Kestävä Innovointi, Innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä. Sitran raportteja 76. 2008.
 • ”Tavoitteena yliopistojen aseman parantaminen”, Valtiotyönantaja 1/2009 (Valtion työmarkkinalaitoksen verkkolehti).
 • ”Yliopiston itsehallinnon ytimenä on tutkimuksen vapaus”, Pääkirjoitus, Tieteessä tapahtuu 4–5/2009, s. 1–2.
 • ”Yliopistojen autonomia ja yhteiskunnan tieteelle asettamat tavoitteet eivät ole ristiriidassa”, Tieteessä tapahtuu 7/2009, s. 45–46.
 • ”Kiista uudesta yliopistosta – teknokratiaa vai vapautta”, Tieteessä tapahtuu, 6/2010, s. 47–49.
 • Hautamäki Antti ja Oksanen Kaisa (toim.): Yliopisto palveluinnovaatioiden kehittäjänä. Jyväskylän yliopisto 2011.
 • Hautamäki Antti ja Michelsen Karl-Erik: ”Tieteellinen tutkimus on entistä tärkeämpää kilpailukyvylle”, Mielipide, Helsingin Sanomat, 2.6.2011.
 • ”Yliopistojen uudistaminen johtamista kehittämällä”. Arvostelu kirjasta Pirjo Ståhle ja Antti Ainamo (toim): Innostava yliopisto – Kohti uudistavaa yliopistojohtamista (Gaudemaus 2012). Tieteessä tapahtuu 5/2012, 69–71.
 • Hautamäki Antti ja Ståhle Pirjo: Ristiriitainen tiedepolitiikkamme, Suuntana innovaatiot vai sivistys? Helsinki: Gaudeamus 2012.
 • Hautamäki Antti ja Lyytinen Heikki: ”Yliopisto hyvinvointipalvelujen kehittämisen eturintamassa”. Kolumni. Keskisuomalainen 6.9.2013.
 • Hautamäki Antti ja Oksanen Kaisa (2014): ”Uushumboldtilainen yliopisto – suomalainen ratkaisu yliopistojen kehittämiseen.” Tiedepolitiikka 1/2014, 46–52.
 • ”Strategiselle tutkimukselle on tilausta”. Helsingin Sanomat, Mielipide 25.2.2014.
 • Hautamäki Antti ja Lyytinen Heikki: ”Yliopistoja tarvitaan Suomen kilpailukyvyn parantamiseen”. Puheenvuoro. Keskisuomalainen 22.10.2015.
 • Hautamäki Antti, Ståhle Pirjo, Oksanen Kaisa ja Tukiainen Taina (2016). Vaikuttavaa tutkimusta – Kokeiluehdotuksia tutkimuksen vaikuttavuuden ja kaupallistamisen ehdistämiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2/2016.