Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksilla tarkoitetaan oikeuksia, jotka kuuluvat yhtäläisesti ja poikkeuksetta jokaiselle ihmiskunnan jäsenelle. Ihmisoikeuksien analyysi yhteiskunnallisesta näkökulmasta kuuluu politiikan tutkimukseen.

Uskonto, ihmisoikeudet ja Euroopan kriisiajattelu

Nyky-Euroopan keskeisimpiä ja latautuneimpia keskustelun aiheita on, miten ”hallita” uskontojen monimuotoisuutta sekä lisääntyneen monimuotoisuuden ja sen uudenlaisten muotojen seurauksia eurooppalaisissa yhteiskunnissa.

Lobbaus ja lahjonta

Minkä takia entinen kansanedustaja Jaakko Laakso (vas.) sai elinikäisen porttikiellon Euroopan neuvoston tiloihin, ja mitä väliä sillä on?

Yhdysvaltojen lähtö YK:n ihmisoikeusneuvostosta ei ole yllätys

Yhdysvaltojen päätös erota YK:n ihmisoikeusneuvostosta heijastelee pidemmän aikavälin suhtautumista ihmisoikeusneuvoston toimintaan. Ihmisoikeusneuvoston työhön erolla silti on merkitystä, ja sillä on kauaskantoisia seurauksia erityisesti Yhdysvaltojen liittolaisille.

Suohpanterror: Checklist

Politiikasta taidetta esittää: Suohpanterrorin uusin teos ”Checklist” liittyy perjantaina 13.10. järjestettävään Suomen saamelaispolitiikka ihmisoikeusnäkökulmasta -tapahtumaan.

Scroll to Top