päätöksenteko

Mitä on tutkimuksen strateginen tai poliittinen ohjaus?

Strateginen tutkimus ja valtioneuvoston kanslian tutkimus- ja selvitystoiminta niputetaan usein yhteen. Erilaiset instrumentit kuitenkin pyrkivät samaan, eli yhteiskunnallisesti vaikuttavaan tiedontuotantoon – STN tieteellisen tutkimuksen keinoin ja VN-TEAS selvitysten avulla.

Eurooppalainen demokratia tarvitsee lobbareita

Elinvoimainen lobbaus on hyvinvoivan ja terveen demokratian merkki. Huolehtimalla siitä, että lobbarit pystyvät vaikuttamaan päätöksentekoon, huolehditaan myös kansallisen ja eurooppalaisen demokratian hyvinvoinnista ja toimintaedellytyksistä.

Puolue on kuollut – eläköön puolue!

Puolueet ovat vallankäyttäjiä ja osa päätöksentekokoneistoa. Uudessa juttusarjassa keskitytään puolueisiin ja pohditaan, miten ne ovat mukautuneet yhteiskunnan muutoksiin ja millaiselta näyttää niiden tulevaisuus.

Kenelle politiikan tutkimus kuuluu?

Miten poliittisiin päätöksentekoprosesseihin sisältyvät hiljaiset käytännöt ja kirjoittamattomat pelisäännöt avautuisivat paremmin tutkijoille? Entä kuinka päätöksentekijöiden ymmärrystä tieteellisen tiedon ja tutkimuksen sekä mahdollisuuksista että rajoitteista voitaisiin edistää?

Scroll to Top