demokratia

Demokratia on kansanvaltaa, mutta miten se toimii ja millaisia merkityksiä sille annetaan?

Poliittisen osallisuuden kumppanit

Poliittisen eriarvoistumisen ehkäisemiksi tarvitaan syvempää ymmärrystä yhteiskunnallista eriarvoisuutta tuottavista mekanismeista ja ”osallisuuden kumppaneista” eli tavoista edistää tasapuolista osallistumista sosiaali- ja talouspolitiikan keinoin.

Demokratian puolesta – äänestämättä?

Länsimaisessa mediassa Hongkongin lainsäädäntöneuvoston vaalit uutisoitiin kamppailuna demokratiasta. Äänensä antoi kuitenkin vain pieni osa kansalaisista ja Kiinaan päin suuntautuneet edustajat pysyivät vallassa.

Demokratia tienhaarassa

Jotta demokratia olisi elinvoimaista, on pohdittava sen suhdetta voimankäyttöön, vapauteen ja perimmäisiin tavoitteisiinsa.

Kreikan oxi on ohi, entä EU?

Suoralta kädeltä on vaikea ymmärtää Kreikan eilisen kansanäänestyksen ei-tulosta, mutta kyse ei ole vain Kreikasta. On helpompaa ajatella, että hullut kreikkalaiset äänestävät ei, kuin käsitellä demokratiavajetta EU:ssa.

Scroll to Top