liberalismi

Demokratia-kyltti

Pahasta hyvään demokratiaan: Demokratia kapitalististen yhteiskuntien historian osatekijänä

Platonin ja Aristoteleen ajoista 1900-luvulle saakka demokratia-sanalla oli hallitsevien yhteiskuntaluokkien keskuudessa kielteinen merkitys. Erityisesti toisen maailmansodan jälkeen länsimaissa demokratiaa on taas pidetty varsin myönteisenä asiana.

Pahasta hyvään demokratiaan: Demokratia kapitalististen yhteiskuntien historian osatekijänä Lue lisää »

Ukrainasta, liberalismista, realismista ja konstruktivismista

Ukrainan sotaa on haluttu selittää erityisesti realismin teoriaperinteen näkökulmasta, mutta realismin painotus ei tarjoa moniulotteista kuvaa konfliktista eikä tarjoa yksinään pohjaa sen ratkaisulle.  Keskinäisriippuvuuden, identiteettien ja vapauden erilaiset merkitykset tulisi analyyseissa myös huomioida.

Ukrainasta, liberalismista, realismista ja konstruktivismista Lue lisää »

Liberaalin maailmanjärjestyksen kriisi jatkuu teoriassa ja käytännössä

Liberaalin opin ja politiikan voimaa heikentävät yhteisten arvojen ja monenkeskisten instituutioiden kyvyttömyys tuottaa tasapuolisesti hyvää elämää yksilöille ja kansakunnille. Realismin uskottavuutta nakertavat voimapolitiikan epäonnistuminen ja suurvaltakilpailun epäselvyys sekä vastuusta vetäytymiseen suosittavat mallit.

Liberaalin maailmanjärjestyksen kriisi jatkuu teoriassa ja käytännössä Lue lisää »

Scroll to Top