tiede

Tiede ei etene vaikenemalla

Tieteen tekemisen edellytys on, että sillä on autonomia vallitseviin poliittisiin näkemyksiin tai voimasuhteisiin nähden. Autonomiaan sisältyy olennaisesti se lähtökohta, että tiedeyhteisö itse valikoi, mitkä periaatteet ja säännöt ohjaavat tieteen tekemistä.

Romantiikan paluu

Romantiikan ilmenemistä tulisi tutkia ennen kaikkea nykyisten instituutioiden välittämänä ymmärtääksemme, mitä siitä voi seurata.

Scroll to Top