Miksi maailma on niin vaikea pelastaa

Kirjoitussarjassa tarkastellaan keskeisiä globaaleja ongelmia ja niiden ratkaisemisen tiellä olevia esteitä. Sarjan seitsemän kirjoituksen aiheina ovat muun muassa ilmastonmuutos, energiajärjestelmä, luonnon monimuotoisuus, asevarustelu, eriarvoisuus ja ruoantuotanto.

Loppuvuoden 2018 sarjan ovat toimittaneet toimituskuntamme Emma Hakala ja Leena Malkki, ja se on tuotettu yhteistyössä BIOS-tutkimusyksikön kanssa.

Puolueissa herättiin ympäristöongelmiin

Valtavat päästövähennystavoitteet on vaikea istuttaa vallitseviin yhteiskunnallisiin realiteetteihin. Puolueohjelmien retoriikan tasolla realiteetit näyttäytyvät kuitenkin luonteeltaan muuttuvina.

Maailman nälkä ei ratkea tuotantoa lisäämällä

Maailmassa ei nähdä nälkää sen takia, että ruokaa ei tuotettaisi tarpeeksi, vaan siksi, että ruoka ei kohtaa tarvitsijaansa. Nälkäongelman ratkaiseminen vaatii ruoan tuottamisen, omistamisen, kuljettamisen ja kaupankäynnin tapojen uudistamista.

Scroll to Top