Politiikasta-Akatemia

Suomen Akatemia on merkittävä tutkimuksen rahoittaja Suomessa. Tässä sarjassa esitellään ja seurataan Suomen Akatemian rahoittamia tuoreita tutkimushankkeita. Millaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä niissä tutkitaan?

Vihkoon kirjoittava käsi

Menestyksen tavoittelua vaikka uupuen? Nuorten motivaatio, perfektionismi ja opiskeluhyvinvointi

Kuvastaako toisen asteen opintoja nykyisin enemmän arvosanojen tavoittelu kuin oppimiseen pyrkiminen? Toisen asteen opintojen aikaista hyvinvointia ja motivaatiota sekä opiskeluhuollon roolia tutkitaan ajankohtaisessa akatemiatutkijahankkeessa.

Menestyksen tavoittelua vaikka uupuen? Nuorten motivaatio, perfektionismi ja opiskeluhyvinvointi Lue lisää »

Parlamentaarisen politiikan ajat

Aika on keskeisessä osassa poliittista argumentointia. Poliittisia kantoja muodostetaan, puolustetaan tai vastustetaan vetoamalla tulevaisuuden haasteisiin ja vaatimuksiin. Samalla poliitikot saattavat viitata menneisyyteen, perinteeseen tai aikaisempiin päätöksiin puolustaakseen nykytilaa tai osoittaakseen tarpeen muutokselle.

Parlamentaarisen politiikan ajat Lue lisää »

Ilmastohätätilaan sopeutuminen edellyttää strategisia kriisipäätöksiä

Ilmaston kuumenemisen seurauksena maapalloa vaivaavat huomattavasti vakavammat kriisit kuin 40 vuotta sitten ennakoitiin. Niihin vastaaminen vaatii päätöksentekoa, jossa luovutaan uskosta talouskasvun kaikkivoipaisuuteen ja annetaan ulkopuolisille mahdollisuus haastaa tavanomainen ajattelu.

Ilmastohätätilaan sopeutuminen edellyttää strategisia kriisipäätöksiä Lue lisää »

Nainen pyöröoven edessä.

Byrokraattinen pyöröovi ja sen sääntely Euroopan unionin jäsenvaltioissa

Tietoyhteiskunnan luonteeseen kuuluu, että tiedolla ja asiantuntijuudella on näkyvä rooli poliittisessa päätöksenteossa. Siksi päättäjien liikkuminen julkisen ja yksityisen sektorin välillä eli pyöröoven tunnistamisen tulisi perustua ilmiön ymmärtämiseen asiantuntemuksen liikkeenä.

Byrokraattinen pyöröovi ja sen sääntely Euroopan unionin jäsenvaltioissa Lue lisää »

Onko uskonnolla merkitystä nykypäivän politiikassa?

Vaikka moni on sitä mieltä, että uskonto ei saisi liiaksi vaikuttaa julkisuudessa, erilaiset uskontoon liittyvät puhetavat näkyvät politiikassamme edelleen. Uusi tutkimushanke selvittää, miten uskonnollinen puhe eduskunnassa vaikuttaa politiikkaan ja miten politiikalla oikeutetaan tiettyjen uskonnollisten yhteisöjen etuoikeuksia tai oikeuksien loukkaamista.

Onko uskonnolla merkitystä nykypäivän politiikassa? Lue lisää »

Poliittinen mielikuvitus ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet

Väitteet poliittisen mielikuvituksen kuolemasta ovat ennenaikaisia: toisenlaisia maailmoja ja utopioita kuvitellaan ja eletään todeksi kaiken aikaa. Arkipäivän utopiat voivat löytyä yllättävistä paikoista, ja siksi niiden tavoittaminen tutkimuksen keinoin edellyttää metodologista luovuutta, valmiista menetelmällisistä ratkaisuista irrottautumista, epävarmuutta ja kokeiluja.

Poliittinen mielikuvitus ja vaihtoehtoiset tulevaisuudet Lue lisää »

Scroll to Top