Artiklar

Tankar kring välfärdsområdesvalet

De nya fullmäktigeförsamlingarna i välfärdsområdena inleder sitt arbete under våren. Statsvetaren Claus Stolpe vid Åbo Akademi i Vasa delar med sig av sina reflektioner inför och efter det nya valet.

Att låna och lära i fredsprocesser – användningen av Åland som exempel

Det självstyrda, demilitariserade och svenskspråkiga Åland har använts som exempel vid försök att lösa konflikter på många håll i världen. Fenomenet att tidigare lösta konflikter används som exempel i fredsprocesser är inte ovanligt. Men vad innebär det egentligen att ”använda” exempel inom konfliktlösning? Vad är det som används, hur och av vem?

Har Sverigedemokraterna rätt att tala om folkhemmet?

Sverigedemokraterna är mer eller mindre likadan situation som vänstern och speciellt Socialdemokraterna i början på 1900-talet. Vänstern ville demokratisera Sverige, men motståndet från de konservativa var stort. Ändå blev Sverige ett demokratiskt land med ett parlamentariskt system.

Hur vi slutade vara före detta svenskar

Uttrycket svenskar äro vi icke, ryssar vilja vi icke bli, låt oss vara finnar (eller, på finska, ruotsalaisia emme ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia) har en speciell plats i det finska historiemedvetandet.

Coronan har förändrat lobbyverksamheten inom EU men reglering behövs

Coronapandemin har tvingat också EU-institutioner att övergå till distansarbete, vilket även gäller lobbyisterna i Bryssel. Detta är en utmaning för tidigare lobbyingpraxis, som utgått från möten ansikte mot ansikte. Det nya läget eliminerar emellertid inte behovet av att reglera lobbyverksamheten inom EU och göra den mer transparent.

Polarisering som ramverk för att förstå presidentvalet 2020

Polarisering lyfts allt mera fram för att förklara amerikansk politik idag, ett ramverk för att förstå presidentvalet, Donald Trump och varför Washington inte verkar fungera. Men fokus på polarisering kan även hämma vår förståelse och ge en snedvriden bild av verkligheten.

Den finlandssvenska diasporan

På senare år har den märkbart stora migrationen bland svenskspråkiga finländare väckt ett allt större intresse. Trots detta vet vi överraskande lite om de finlandssvenskar som är bosatta utomlands. Vilka är dessa utlandsfinlandssvenskar och vad tänker de om det finländska samhället?

Rulla till toppen