EU

Nainen pyöröoven edessä.

Byrokraattinen pyöröovi ja sen sääntely Euroopan unionin jäsenvaltioissa

Tietoyhteiskunnan luonteeseen kuuluu, että tiedolla ja asiantuntijuudella on näkyvä rooli poliittisessa päätöksenteossa. Siksi päättäjien liikkuminen julkisen ja yksityisen sektorin välillä eli pyöröoven tunnistamisen tulisi perustua ilmiön ymmärtämiseen asiantuntemuksen liikkeenä.

Byrokraattinen pyöröovi ja sen sääntely Euroopan unionin jäsenvaltioissa Lue lisää »

Israel–Palestiina-konflikti on ratkaistavissa

Kaksi huomattavaa ihmisoikeusjärjestöä on julkaissut tänä vuonna uudet linjauksensa Israelin ja miehitettyjen palestiinalaisalueiden poliittis-oikeudellisesta asemasta. Israel–Palestiina-konfliktin ratkaiseminen ei ole mahdotonta eikä toivonta, vaan edellyttää palestiinalaisilta evättyjen poliittisten ja kansalaisoikeuksien toteutumista.

Israel–Palestiina-konflikti on ratkaistavissa Lue lisää »

Kääntääkö Georgian valtapuolue selkänsä eurooppalaiselle liberaalille tulevaisuudelle?

Euroopan unionin itäisen kumppanuuden politiikka on viimeisen 12 vuoden aikana pyrkinyt vahvistamaan Etelä-Kaukasian yhteiskuntien kehittymistä. Georgiassa hallituksen muodostaa tällä hetkellä yksin Georgialainen unelma -puolue, joka on viimeisen vuoden aikana kääntynyt yhä konservatiivis-autoritaarisempaa hallintomuotoa kohti. Georgia ottaa nyt sisäpolitiikkaan mallia Turkista, Unkarista ja Puolasta.

Kääntääkö Georgian valtapuolue selkänsä eurooppalaiselle liberaalille tulevaisuudelle? Lue lisää »

Scroll to Top